• Spotkania z pedagogiem

     • Drodzy uczniowie!!!

      Od jutra 28.01 w godzinach 9-12 od poniedziałku do piątku będę w CKZiU.                                                

      Jeśli chcesz porozmawiać - zapraszam do mojego gabinetu. Cały czas można też skontaktować się ze mną przez platformę librus lub umówić na spotkanie na google meet. Znajdziesz mnie także na fb.

      Pozdrawiam

      pedagog Justyna Turek

     • Mija 76 lat od wydarzeń, które odcisnęły swoje piętno również na historii naszej szkoły czyli o przełamaniu Wału Pomorskiego w dniu 10 lutego 1945 roku

     • Dn. 08 stycznia 1945 roku gen. Stanisław Popławski jako dowódca I Armii Wojska Polskiego, otrzymał rozkaz wymarszu z Bydgoszczy w kierunku Złotowa, wówczas Flatow, leżącego zaledwie 20 km od wschodniego brzegu rzeki Gwdy (Küddow).

      I Armia Wojska Polskiego wyruszyła, docierając do tego miasteczka wieczorem w dn. 30 stycznia 1945 roku.

      4. Dywizja Piechoty rozpoczęła zatem bój o miejscowość, pokonując dwa bataliony 15. Dywizji Grenadierów SS "Lettland".

      Dn. 31 stycznia 1945 roku Złotów (Flatow) został zdobyty przez polskich żołnierzy.

      Gen. Popławski rozkazał następnie zaatakować Jastrowie (Jastrow) i Podgaje (Flederborn), aby przełamać pas przesłaniania.

      4. Dywizja wdała się w mordercze walki, zdobywając Jastrowie (Jastrow) w dn. 02 lutego 1945 roku, natomiast 1. Dywizja walczyła o Podgaje (Flederborn).

      Czekał ją równie ciężki bój, tym bardziej że w walce nie brały udziału jednostki zmotoryzowane 1. armii, które unieruchomił brak paliwa.

      Podgaje (Flederborn) zdobyto w dn. 03 lutego 1945 roku, po obu stronach zanotowano wysokie straty (Polacy mieli 300 zabitych, 510 było rannych).

      W trakcie walk o Wał Pomorski w 1945, w miejscowości Podgaje, wówczas Flederborn, członkowie Waffen-SS z 48. Pułku Grenadierów Pancernych SS "General Seyffardt" z holenderskiej 23. Dywizji SS "Nederland" lub żołnierze z łotewskiej 15. Dywizji Grenadierów SS "Lettland" dokonali zbrodni wojennej na żołnierzach Wojska Polskiego z 4. kompanii 3. Pułku Piechoty 1. Dywizji Piechoty, którym najpierw skrępowano ręce drutem kolczastym, a następnie wprowadzono do stodoły i spalono żywcem.

      Doszło do rozstrzelania lub zastrzelenia około 160 żołnierzy polskich pojmanych do niewoli podczas walk w dniach 31 stycznia – 2 lutego 1945 w okolicach wsi Podgaje, wówczas Flederborn.

      Część z tych żołnierzy zabito na terenie wsi i jej okolicach, m.in. dobito na miejscu kapitulacji rannych z 4. kompanii 2. batalionu 3. Pułku Piechoty z 1. Dywizji Piechoty pod dowództwem podporucznika Alfreda Sofki.

      Nazajutrz Polacy ruszyli w stronę głównych umocnień Wału Pomorskiego.

      4. Dywizja miała za zadanie zdobycie pozycji pomiędzy jeziorami Zdbiczno (Stabitzsee) i Dobre (Guter See).

      Zadanie wykonane zostało przez dwa bataliony 4. Dywizji (II i III batalion 11. pułku piechoty), nacierające nieco na północ od jeziora Dobre (Guter See).

      Przedarły się one w głąb niemieckiej obrony, jednak groziło im odcięcie od reszty sił.

      Na pomoc obu batalionom ruszyły polskie siły, którym udało się przebić przez niemiecką obronę (dokonał tego 10. pułk piechoty wspomagany przez resztę sił 11. pułku piechoty).

      Dn. 05 lutego 1945 roku również 6. Dywizja Piechoty weszła do walki.

      Celem piechurów było zdobycie Nadarzyc, wówczas Rederitz.

      W pierwszych dniach natarcie to zakończyło się fiaskiem.

      Dopiero dn. 06 lutego 1945 roku miejscowość została zdobyta.

      W międzyczasie gen. Popławski rzucił" do walki 1. i 3. Dywizję Piechoty, którym udało się poszerzyć wyłom, jaki wcześniej utworzyła 4. Dywizja.

      Wkrótce do walki weszła również 2. Dywizja.

      Dn. 08 lutego 1945 roku Polacy rozpoczęli natarcie na kierunku północno-zachodnim, jednak wobec fatalnych efektów walki zmieniono kierunek na południowo-zachodni, gdzie spodziewano się mniejszego oporu.

      Następnego dnia połączono główne siły 1. i 2. Dywizji, kierując je w stronę Mirosławca (wówczas Märkisch Friedland).

      Atak, przypuszczony w dn. 10 lutego 1945 roku, załamał się on jednak w niemieckim ogniu i dopiero przybycie reszty sił obu dywizji umożliwiło zdobycie miejscowości.

      Zdobycie Mirosławca (wówczas Märkisch Friedland) traktowane jest jako punkt kulminacyjny w przełamaniu Wału Pomorskiego.

      W wyniku walk życie straciło 3420 żołnierzy polskich, 2180 zaginęło, a 8472 zostało rannych.

      Jak wspomniano w tytule, mija teraz dokładnie 76 lat od tych wydarzeń, które znalazły swe odbicie również w dziejach naszej szkoły i historii pięknego budynku szkolnego.

      Latem 1944 roku ograniczono prowadzenie zajęć szkolnych. Przyczyną takiego stanu było zarządzenie dotyczące obowiązku sypiania szańców na Wale Pomorskim pomiędzy miejscowościami Zantoch (Santok) i Kreuz (Krzyż).

      W tym czasie lekcje były często przerywane. Po przerwie spowodowanej świętami Bożego Narodzenia zajęcia w szkole wznowiono ponownie.

      Trwały one tylko kilka dni, ponieważ 29 stycznia 1945 roku do Friedeberg in der Neumark czyli obecnej miejscowości Strzelce Krajeńskie od strony Hohenkarzig (Gardzka) i Zeitlow (dzisiaj Sidłów) wkroczyła Armia Czerwona.

      Budynek gimnazjum przejęty został przez wojsko radzieckie, natomiast ówczesna niemiecka placówka szkolna przestała istnieć.

      W wyniku działań wojennych Strzelce Krajeńskie zostały zniszczone w 80%. Na mocy decyzji państw zwycięskich przesunięciu uległa polska granica zachodnia, konsekwencją czego Ziemia Lubuska weszła w skład Polski Ludowej.

      Rozpoczął się proces zagospodarowywania Ziem Zachodnich i osadnictwa ludności polskiej. Wraz z odbudową organów władzy rozpoczęto organizację pierwszych placówek oświatowych.

      Podjęto również decyzję odnośnie powstania szkoły średniej na tym terenie. W styczniu 1951 roku Centralny Zarząd Szkolenia Rolniczego otworzył w Strzelcach Krajeńskich Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów, Młodszych Mechaników Objazdowych. Tak otwarto nowych rozdział w dziejach naszej szkoły. Zapraszamy tym samym absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszych murach. Każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego.

      Jarosław Kucharczyk

      Bibliografia:

       

      1. Jerzy Korczak "Wał Pomorski 1945", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967,
      wydanie I

       

      2. Kazimierz Sobczak "Wyzwolenie Północnych i Zachodnich Ziem Polskich w roku 1945", Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1971, wydanie I

       

      3. Praca zbiorowa: Włodzimierz Łęcki, Piotr Maluśkiewicz, Jacek Wałkowski "Wał Pomorski przewodnik", Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980, wydanie I

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej - galeria zdjęć.

      Rola nauczyciela w przestrzeni wirtualnej oparta jest na kreowaniu, wspieraniu, tworzeniu angażujących aktywności oraz motywowaniu wszystkich uczniów do nauki.

      Jak będzie wyglądało nauczanie w najbliższych tygodniach a może nawet miesiącach?

      Będzie stacjonarne, mieszane czy zdalne?

      Wiemy, że zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostały zawieszone. Uczniowie naszej szkoły realizują podstawę programową w trybie zdalnym.

      Nie można jednak zaprzepaścić naszych dotychczasowych doświadczeń, związanych z edukacją online, nauczaniem na odległość czy też w formie zdalnej.

      Doświadczeń, jakie zdobyliśmy, wniosków, jakie wyciągnęliśmy, refleksji, jakich dokonaliśmy. Są to bardzo ważne wskazówki dla nas w kontekście obecnego roku szkolnego.

      Budowanie poczucia wspólnoty i kształtowanie umiejętności współpracy jest w online tak samo ważne, jak w klasach stacjonarnych, o ile nie ważniejsze. Stwarzając przestrzeń do celowych i konsekwentnych wirtualnych interakcji, możemy pomóc uczniom w utrzymaniu kontaktu i budowaniu relacji nie tylko z nauczycielem, ale także między sobą.

       

      Jarosław Kucharczyk

     • Zmiana formy pracy

     • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      w Strzelcach Krajeńskich

       

      Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
      9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) dyrektor CKZiU ogłasza, co następuje:

      1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.
      2. Zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.
      3. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
      4. W okresie od dnia 09 listopada 2020 r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w CKZiU.
      5. Pracownicy CKZiU nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
      6. Sekretariat w sytuacjach nadzwyczajnych przyjmuje interesantów  w godz. od 8.00 do 12.30, wizytę należy uzgodnić telefonicznie.

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki

     • Czas #zostańwdomu to dobry czas na czytanie

     • Biblioteka szkolna  zachęca do skorzystania z bezpłatnych wersji cyfrowych książek..

       Opublikowane  adresy stron bibliotek cyfrowych oferują darmowy dostęp do szkolnych lektur oraz innych źródeł (wyłącznie legalnych).

      Zachęcamy do skorzystania z nich!

       

      Cyfrowa Biblioteka Polona

      www.polona.pl

      Wolne lektury

      www.wolnelektury.pl

      Internetowa biblioteka, w której zbiorach znajduje się ponad 5000 utworów, w tym wiele lektur szkolnych . Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować

      Narodowe Archiwum Cyfrowe

      www.nac.gov.pl

      Zakład Narodowy im. Ossolińskich

      www.ossolineum.pl

      Międzynarodowe biblioteki cyfrowe

      World Digital Library

      www.wdl.org/en/

      Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

      Europeana

      www.europeana.eu

      Europejska Biblioteka Cyfrowa ma na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Umożliwia dostęp do ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych krajów Europy

      IntraText Digital library

      www.intratext.com/1/

      Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

      Project Gutenberg

      http://www.gutenberg.org

      Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.

       

       

      Pełną listę bibliotek cyfrowych znaleźć można na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych pod linkiem fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla.

       

      Gotowczyc Jolanta

     • Maseczki i dezynfekcja rąk

     • Przypominamy, że na terenie szkoły, korytarzach oraz przestrzeniach wspólnych istnieje obowiązek noszenia prawidłowo założonej maseczki oraz dezynfekcji rąk w szkole.

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       

      PRZEWODNICZĄCY:

      Kacper Styczeń kl. III AT

       

      ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

      Michał Sopielewski kl. III AT

       

      KRONIKARZ:

      Natalia Bejenka kl. II DT

      OPIEKUNOWIE:

      mgr Justyna Turek

      mgr Magdalena Rutkowska

       

      Harmonogram imprez organizowanych przez SU:

      1. Kiermasz książek

      2. Pasowanie na ucznia CKZiU

      3. Organizacja zdjęć klasowych

      4. "Mamy Talent" - konkurs międzyszkolny

      5. Mikołajki

      6. Walentynki

      7. Dzień Kobiet

      8. Pierwszy Dzień Wiosny

      Harmonogram może ulec zmianie zgodnie z potrzebami. Informacje na temat przebiegu poszczególnych imprez, recenzje, komentarze, uwagi i ogłoszenia, znajdują się na facebook'u.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • We wtorek, dn. 01 września 2020 roku, na placu apelowym przed szkołą, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021.

      Dyrektor CKZiU, mgr inż. Jerzy Barczycki, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą naszym uczniom dużo radości, satysfakcji z nauki tudzież zadowolenia z rozwoju własnych osobowości.

      W poczet uczniów przyjęto grono pierwszaków, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie.

      Niechaj nowy rok szkolny przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych pozytywnych i ciekawych działań.

      Jarosław Kucharczyk