• Własna firma - Start dla młodych

     • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

       

      Internet: www.miedzyodraabobrem.pl

      E-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl

      Marta Dominik

     • Spotkania z pedagogiem

     • Drodzy uczniowie!!!

      Od jutra 28.01 w godzinach 9-12 od poniedziałku do piątku będę w CKZiU.                                                

      Jeśli chcesz porozmawiać - zapraszam do mojego gabinetu. Cały czas można też skontaktować się ze mną przez platformę librus lub umówić na spotkanie na google meet. Znajdziesz mnie także na fb.

      Pozdrawiam

      pedagog Justyna Turek

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej - galeria zdjęć.

      Rola nauczyciela w przestrzeni wirtualnej oparta jest na kreowaniu, wspieraniu, tworzeniu angażujących aktywności oraz motywowaniu wszystkich uczniów do nauki.

      Jak będzie wyglądało nauczanie w najbliższych tygodniach a może nawet miesiącach?

      Będzie stacjonarne, mieszane czy zdalne?

      Wiemy, że zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostały zawieszone. Uczniowie naszej szkoły realizują podstawę programową w trybie zdalnym.

      Nie można jednak zaprzepaścić naszych dotychczasowych doświadczeń, związanych z edukacją online, nauczaniem na odległość czy też w formie zdalnej.

      Doświadczeń, jakie zdobyliśmy, wniosków, jakie wyciągnęliśmy, refleksji, jakich dokonaliśmy. Są to bardzo ważne wskazówki dla nas w kontekście obecnego roku szkolnego.

      Budowanie poczucia wspólnoty i kształtowanie umiejętności współpracy jest w online tak samo ważne, jak w klasach stacjonarnych, o ile nie ważniejsze. Stwarzając przestrzeń do celowych i konsekwentnych wirtualnych interakcji, możemy pomóc uczniom w utrzymaniu kontaktu i budowaniu relacji nie tylko z nauczycielem, ale także między sobą.

       

      Jarosław Kucharczyk

     • Zmiana formy pracy

     • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      w Strzelcach Krajeńskich

       

      Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
      9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) dyrektor CKZiU ogłasza, co następuje:

      1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.
      2. Zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.
      3. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
      4. W okresie od dnia 09 listopada 2020 r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w CKZiU.
      5. Pracownicy CKZiU nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
      6. Sekretariat w sytuacjach nadzwyczajnych przyjmuje interesantów  w godz. od 8.00 do 12.30, wizytę należy uzgodnić telefonicznie.

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki

     • Czas #zostańwdomu to dobry czas na czytanie

     • Biblioteka szkolna  zachęca do skorzystania z bezpłatnych wersji cyfrowych książek..

       Opublikowane  adresy stron bibliotek cyfrowych oferują darmowy dostęp do szkolnych lektur oraz innych źródeł (wyłącznie legalnych).

      Zachęcamy do skorzystania z nich!

       

      Cyfrowa Biblioteka Polona

      www.polona.pl

      Wolne lektury

      www.wolnelektury.pl

      Internetowa biblioteka, w której zbiorach znajduje się ponad 5000 utworów, w tym wiele lektur szkolnych . Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować

      Narodowe Archiwum Cyfrowe

      www.nac.gov.pl

      Zakład Narodowy im. Ossolińskich

      www.ossolineum.pl

      Międzynarodowe biblioteki cyfrowe

      World Digital Library

      www.wdl.org/en/

      Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

      Europeana

      www.europeana.eu

      Europejska Biblioteka Cyfrowa ma na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Umożliwia dostęp do ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych krajów Europy

      IntraText Digital library

      www.intratext.com/1/

      Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

      Project Gutenberg

      http://www.gutenberg.org

      Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.

       

       

      Pełną listę bibliotek cyfrowych znaleźć można na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych pod linkiem fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla.

       

      Gotowczyc Jolanta

     • Maseczki i dezynfekcja rąk

     • Przypominamy, że na terenie szkoły, korytarzach oraz przestrzeniach wspólnych istnieje obowiązek noszenia prawidłowo założonej maseczki oraz dezynfekcji rąk w szkole.

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       

      PRZEWODNICZĄCY:

      Kacper Styczeń kl. III AT

       

      ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

      Michał Sopielewski kl. III AT

       

      KRONIKARZ:

      Natalia Bejenka kl. II DT

      OPIEKUNOWIE:

      mgr Justyna Turek

      mgr Magdalena Rutkowska

       

      Harmonogram imprez organizowanych przez SU:

      1. Kiermasz książek

      2. Pasowanie na ucznia CKZiU

      3. Organizacja zdjęć klasowych

      4. "Mamy Talent" - konkurs międzyszkolny

      5. Mikołajki

      6. Walentynki

      7. Dzień Kobiet

      8. Pierwszy Dzień Wiosny

      Harmonogram może ulec zmianie zgodnie z potrzebami. Informacje na temat przebiegu poszczególnych imprez, recenzje, komentarze, uwagi i ogłoszenia, znajdują się na facebook'u.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • We wtorek, dn. 01 września 2020 roku, na placu apelowym przed szkołą, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021.

      Dyrektor CKZiU, mgr inż. Jerzy Barczycki, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą naszym uczniom dużo radości, satysfakcji z nauki tudzież zadowolenia z rozwoju własnych osobowości.

      W poczet uczniów przyjęto grono pierwszaków, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie.

      Niechaj nowy rok szkolny przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych pozytywnych i ciekawych działań.

      Jarosław Kucharczyk