• Otrzęsiny klas pierwszych


     • Na początku tygodnia uczniowie klas pierwszych dzielnie walczyli w konkurencjach, które przygotował dla nich Samorząd Uczniowski z okazji Otrzęsin klas pierwszych. Od tej pory stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej CKZiU. Jako uczniowie naszej szkoły otrzymali wiele praw, ale też i obowiązków. Wierzymy, że będziecie godnie reprezentować naszą szkołę.

     • Spotkanie z Ambasadorem Olimpiady Zwolnieni z Teorii


     • Co roku Ambasadorzy Olimpiady Zwolnieni z Teorii odwiedzają szkoły w całej Polsce, dzieląc się swoją pasją i doświadczeniem. Takie spotkania to niezwykła okazja dla naszych uczniów, by zyskać inspirację do działania.

      W miniony piątek mieliśmy zaszczyt gościć Pana Mateusza Bugajaka, Ambasadora Olimpiady Zwolnieni z Teorii, który spotkał się z uczniami klas II i III Technikum. Pan Mateusz podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami, ukazując, że nauka i działanie mogą iść ze sobą w parze. Jego własna historia jest doskonałym dowodem na to, że zaangażowanie w projekty Olimpiady Zwolnieni z Teorii przynosi ogromne korzyści w przyszłości.

      Takie spotkania to nie tylko okazja do zdobycia nowej wiedzy, ale także źródło motywacji do działania. Dla naszych uczniów są one nieocenione i budują solidne podstawy dla ich przyszłych sukcesów.

      Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Mateuszowi Bugajakowi za inspirujące spotkanie i życzyć mu dalszych sukcesów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć Pana Mateusza w naszej szkole a spotkanie zaowocuje udziałem naszych uczniów w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

     • Wywiadówka

     • Pierwsza wywiadówka w roku szkolnym 2023/2024 rozpocznie się w czwartek 14 września o godz. 17, w auli szkolnej, spotkaniem rodziców klas pierwszych z dyrektorem CKZiU.

     • Narodowe czytanie

     • "– Szczęście wywyższa, szczęście poniża, wszystko na świecie czasowe i przemijające... każda rzecz by woda przepływa, by liść na drzewie żółknie i gnije...” (słowa Anzelma z "Nad Niemnem").

      Nasza szkola uczestniczyła w Narodowym Czytaniu – ogólnopolskiej akcji promującej znajomość wybitnych dzieł literatury polskiej, która odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej.

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

     •  23.06.2023 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Nagrody zostały rozdane, świadectwa odebrane. Najzdolniejsi otrzymali gratulacje i nagrody Starosty Powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Gratulacje!

     • Wirtualne biuro podróży

     • Uczniowie z klasy III BT Bartek Borkowski, Dominik Sulej i Arek Tkaczyk uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Biznes i Zarządzanie”. To ekonomiczny konkurs dla szkół średnich, w ramach którego uczniowie stali  się właścicielami wirtualnych biur podróży.

      Przez dwa miesiące Bartek, Dominik i Arek rywalizowali w eliminacjach online, gdzie musieli zmierzyć się z aż 193 innymi zespołami, rozpoczynając tym samym swoją pierwszą biznesową przygodę.

      Serdecznie dziękujemy Bartkowi, Dominikowi i Arkowi za godne reprezentowanie naszej szkoły. Ich zaangażowanie, umiejętności zarządzania i wysiłek włożony w udział w konkursie są godne uznania. Życzymy im dalszych sukcesów w ich biznesowej przygodzie oraz przyszłych wyzwaniach, które na nich czekają.

                                                                          K.S.

       

     • Spotkanie z absolwentem

     • Odwiedziny naszych absolwentów zawsze wzbudzają w nas ogromną radość. Tak też było podczas wizyty Adriana Bednarka, absolwenta pierwszego rocznika naszego Technikum Ochrony Środowiska. Było to niezwykłe spotkanie, podczas którego Adrian miał okazję podzielić się swoimi zawodowymi osiągnięciami i doświadczeniami z młodszymi koleżankami i kolegami z klas I i II.

      Adrian opowiedział nam o swojej obecnej pracy w Oddziale Centralnego Laboratorium Badawczego w Zielonej Górze. Przedstawił nam zakres swoich obowiązków oraz metody pobierania próbek. Przekazał nam również, jak bardzo zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przyczynił się do rozwoju jego kariery. Podkreślił znaczenie wyboru miejsca odbywania praktyk zawodowych, które może mieć istotny wpływ na dalszą ścieżkę zawodową.

      Podczas spotkania Adrian podzielił się również z nami wyzwaniem, jakie stanęło przed pracownikami w związku z sytuacją na rzece Odrze w ubiegłe wakacje. Dowiedzieliśmy się, że Adrian został wyróżniony wyrazami uznania i podziękowaniami od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za swoje zaangażowanie w realizację zadań w trudnych okolicznościach.

      Jesteśmy pełni podziwu dla Adriana za jego profesjonalizm i zaangażowanie.

      Składamy Adrianowi serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Cieszymy się, że Adrian jest jednym z naszych absolwentów i że dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami uczniów. Dziękujemy za wizytę w naszej szkole,  za inspirujące spotkanie i zapraszamy.

       

                                                                                                                                       K. S.

     • Wizyta zawodoznawcza w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

     • W dniu 2 czerwca uczniowie klas III i IV Technikum Ochrony Środowiska mieli okazję odwiedzić EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Jest to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, przetwarzająca aż 176 tysięcy ton odpadów rocznie. Przed rozpoczęciem zwiedzania zakładu uczniowie mieli przyjemność spotkać się z panią Anną Folkman, która po krótkim wykładzie pełniła rolę przewodnika po zakładzie.

      EcoGenerator oraz inne zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą BAT (Best Available Techniques - Najlepsze Dostępne Techniki). Oznacza to, że zastosowana w nich technologia spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska pod względem emisji spalin, a jej skuteczność została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem.

      W EcoGeneratorze zastosowano system oczyszczania spalin przy użyciu metody mokrej. Spaliny przechodzą przez szereg procesów, w których są oczyszczane z niebezpiecznych substancji gazowych i pyłów, gwarantując pełne bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i ludzi. Główne elementy systemu oczyszczania spalin obejmują reduktor tlenków azotu, elektrofiltr do separacji pyłów i popiołów, absorber do usuwania związków fluoru i chloru oraz absorber dwutlenku siarki. Ostatecznym etapem oczyszczania spalin jest adsorpcja substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci przy użyciu węgla aktywnego.

       Wizyta w EcoGeneratorze wywarła ogromne wrażenie na uczniach. Dzięki niej mieli okazję zobaczyć, jak zakład funkcjonuje w rzeczywistości. Dodatkowo zobaczyli oczyszczalnie ścieków przemysłowych oraz proces uzdatniania wody wykorzystywanej w zakładzie.

      Serdecznie dziękujemy  pracownikom EcoGeneratora za umożliwienie zwiedzania zakładu. Szczegóne podziękowania kierujemy do pani Anny Folkman za przekazanie cennych informacji z ogromną pasją i zaangażowaniem.

      Podziękowania składamy również  dyrektorowi naszej  szkoły, panu Jerzemu Barczyckiemu, za dofinansowanie tej wycieczki. Wsparcie finansowe umożliwiło nam uczestnictwo w tym niezwykłym doświadczeniu i poszerzenie naszej wiedzy.

       

                                                                                                                 Organizatorzy

     • Wizyta zawodoznawcza klasy II BT

     • W dniu 13 czerwca uczniowie klasy II Technikum Ochrony Środowiska udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Choszczna. Pierwszym punktem programu było odwiedzenie Stacji Uzdatniania Wody, gdzie kierownik, pan Paweł Gałwa, opowiedział o procesie uzdatniania wody. Uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć urządzenia, które wcześniej poznali tylko na rysunkach podczas zajęć. Pan Paweł Gałwa bardzo przystępnie wyjaśnił proces uzdatniania wody, co pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć tę istotną dziedzinę.

      Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych, gdzie pani technolog, Olga Borodiuk, była naszym przewodnikiem. Pani Olga w ciekawy i zrozumiały sposób przedstawiła proces oczyszczania ścieków, obejmujący zarówno oczyszczanie mechaniczne, biologiczne, jak i chemiczne. Uczniowie zdobyli wiedzę nie tylko na temat samego procesu oczyszczania, ale także poznali gospodarkę osadami, które powstają na oczyszczalni. To było niezwykle doświadczenie, które pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć poznane w szkole procesy.

      Po zwiedzaniu zakładów uczniowie udali się do Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie mieli okazję odwiedzić wystawę o tematyce leśnej, zatytułowaną "Las. Zobaczyć to, co zagrożone, zobaczyć to, co niewidoczne". Ta część wycieczki była nie tylko pouczająca, ale również inspirująca, zachęcając uczniów do doceniania i ochrony lasów oraz ich różnorodności.

      Wycieczka zapewniła uczniom nie tylko praktyczną wiedzę i doświadczenie związane z ich przyszłym zawodem, ale również zainspirowała ich do dalszego pogłębiania wiedzy i zaangażowania się w ochronę środowiska. Było to niezwykle cenne doświadczenie, które poszerzyło ich horyzonty i pomogło im zobaczyć, jak ich nauka w szkole jest powiązana  z praktycznymi zastosowaniami w rzeczywistym świecie. Wycieczka nie tylko dostarczyła uczniom wiedzy i doświadczeń, ale również umożliwiła im nawiązanie kontaktów  z profesjonalistami w branży. Spotkanie z panem Pawłem oraz panią Olgą było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale również do zadawania pytań i uzyskania cennych wskazówek od ekspertów. To bezcenne doświadczenie, które pomoże uczniom rozwijać ich zainteresowania i kierować ich przyszłe kroki zawodowe.

      Uczniowie składają serdeczne podziękowania pani Oldze i panu Pawłow za ogromną dawkę wiedzy, którą przekazali z pasją i zaangażowaniem.

      Składamy również  podziękowania dyrektorowi naszej  szkoły panu Jerzemu Barczyckiemu  za pomoc w zorganizowaniu transportu.

       

                                                                                                                              Organizatorzy

     • Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej

     • 26 kwietnia reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Drezdenku. Do turnieju przystąpiły 3 zespoły. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, w których zajęliśmy kolejno III i II miejsce. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę prowadziły wyrównane pojedynki z rywalkami z powiatu. Umiejętnościami dorównywały przeciwniczkom, ale w niektórych momentach brakowało koncentracji. Chłopcy pomimo wygranej w pierwszym meczu, z jak się później okazało, tegorocznymi Mistrzami Powiatu polegli w dogrywce z zawodnikami Strzeleckiego Liceum. O tytule Mistrzów Powiatu chłopców zadecydowały zdobyte sety, ponieważ każdy z zespołów miał identyczny bilans zwycięstw i porażek.

      Wyniki dziewcząt:

      CKZiU- ZS Drezdenko 0:2

      CKZiU- ZS Strzelce Kraj. 0:2

      Klasyfikacja końcowa:

      1. ZS Drezdenko
      2. ZS Strzelce Kraj.
      3. CKZiU Strzelce Kraj.

       

      Wyniki chłopców:

      CKZiU- ZS Drezdenko 2:1

      CKZiU- ZS Strzelce Kraj. 1:2

       

      Klasyfikacja końcowa:

      1. ZS Drezdenko
      2. CKZiU Strzelce Kraj.
      3. ZS Strzelce Kraj.

       

      Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie szkoły i gratulujemy osiągniętych wyników.

     • FINAŁ XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

     • W gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża w dniu 18 kwietnia odbył się finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości. Przystąpiło do niego 30 uczniów z 15 szkół ponadpodstawowych z 3 województw zachodniej części Polski. Konkurs organizowany był przez Wydział Ekonomiczny. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Demetruk z klasy III AT oraz Dominik Sulej z klasy III BT, którzy w grudniu po pierwszym etapie zapewnili sobie udział w dzisiejszym finale. Oczekiwania na wyniki konkursu umiliła uczestnikom przerwa na kawę oraz zwiedzanie uczelni.                                                            

      Serdecznie dziękujemy Martynie i Dominikowi za godne reprezentowanie naszej szkoły. Co prawda nie zdobyliśmy miejsca na podium , ale dziś każdy z uczestników był zwycięzcą.

       

       

      Katarzyna Skwirut

     • Wizyta zawodoznawcza do Instalacji Komunalnej w Gorzowie Wlkp.

     •         W dniu 14 kwietnia  uczniowie klasy IV D Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyli  w wyjeździe do Instalacji Komunalnej należącej do INNEKO Sp.z o.o.

      Spółka zajmuje się odbiorem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Uczniowie zapoznali się ze strukturą zakładu, linią technologiczną, kompostownią i nowinkami z gospodarki odpadami. Mieli także okazję zobaczyć z bliska czynne składowisko odpadów. Składamy serdeczne podziękowania kierownictwu zakładu i pani technolog za życzliwe przyjęcie i ogromną dawkę wiedzy.  Dyrektorowi szkoły dziękujemy za finansowe wsparcie wyjazdu.

       

                                                                                                                   Katarzyna Skwirut

     • Powiatowy konkurs z języka polskiego

     • Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.


      13 kwietnia, w Drezdenku odbył się konkurs polonistyczny, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły: Justyna Jankowska - kl.IVat, Paulina Włodarczyk - kl. IVat, Hubert Kuczyński - kl. IVbt. Opiekunem i nauczycielem uczestników jest pani Marianna Mudrow.

      Uczniowie naszej szkoły odnieśli w konkursie duży sukces, bowiem w kategorii technikum I miejsce zajęła - Justyna Jankowska, drużynowo grupa zajęła również I miejsce.

     • Ogólnopolska lekcja „Droga po kapitał - korzyści i proces debiutu giełdowego”

     • W dniu 24 marca uczniowie klas II TA, II TB i III TB uczestniczyli w ogólnopolskiej lekcji, która odbyła się w formule online. Lekcja realizowana była w ramach Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zagadnienia poruszane na lekcji dotyczyły oferty publicznej, emisji akcji- finansowanie spółki, korzyści debiutu giełdowego, procesu oferty publicznej. Uczniowie dowiedzieli się także o życiu spółki giełdowej. Lekcję prowadziła pani Karolina Studniarek – Senior ESG Manager GPW w Warszawie. Omówione zagadnienia poszerzyły informacje zdobyte na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości.