• Kadra kierownicza szkoły

   •  

    Kadra kierownicza szkoły

     

    I. Dyrektorzy szkoły

     

    1. Józef Fahner 03.01.1951 - 31.08.1952
    2. inż. Władysław Góralewski 01.09.1952 - 31.12.1952
    3. inż. Zygmunt Flis 01.01.1953 - 15.03.1955
    4. Antoni Stefanowicz 01.04.1955 - 30.11.1957
    5. Sergiusz Giżycki 01.12.1957 - 25.01.1959
    6 Tadeusz Ramatowski 01.02.1959 - 31.03.1959
    7. Edward Dubowik 04.04.1959 - 04.04.1973
    8. inż. Bolesław Rdzanek 17.04.1973 - 30.06.1979
    9. mgr Zygmunt Czapla 01.08.1979 - 15.08.1992
    10. mgr inż. Mieczysław Naumowicz 16.08.1992 - 08.05.2003
    11. mgr inż. Jan Krzyszewski 09.05.2003 - 31.08.2018
    12. mgr inż. Jerzy Barczycki 01.09.2018 -

     

    II. Zastępcy dyrektora szkoły

     

    1. Wilhelm Wincenty 03.01.1951 - 31.08.1952
    2. Janina Czyszkowska 01.09.1952 - 30.09.1952
    3. Zygmunt Borach 01.10.1952 - 31.03.1953
    4. mgr Bogdan Badurski 01.04.1953 - 31.08.1953
    5. inż. Marian Szczepański 01.09.1953 - 31.03.1954
    6. Sergiusz Giżycki 01.09.1954 - 31.08.1956
    7. Tadeusz Ramatowski 01.09.1956 - 30.11.1957
    8. Wacław Chiniewicz 01.09.1958 - 31.08.1963
    9. mgr inż. Edward Łuczak 01.09.1963 - 31.08.1970
    10. mgr inż. Ewa Czyż-Mockałło 01.09.1970 - 31.08.1971
    11. inż. Bolesław Rdzanek 01.09.1971 - 31.08.1972
    12. Stanisław Kaźmierczak 01.09.1972 - 31.08.1987
    13. mgr inż. Zbigniew Berdowski 17.04.1973 - 31.08.1998
    14. mgr inż. Janusz Wysocki 01.09.1987 - 31.07.1993
    15. mgr inż. Marian Maludy 01.09.1988 - 31.08.1992
    16. mgr inż. Andrzej Tutko 01.08.1 993 -31.07.1998
    17. mgr inż. Jan Krzyszewski 01.08.1998 - 09.05.2003
    18. mgr inż. Bogusław Kierus 01.09.2003 - 31.08.2013
    19. mgr inż. Jerzy Barczycki 09.05.2003 - 31.08.2018
    20. mgr inż. Agnieszka Florczak 01.01.2019 -

     

    III. Kierownicy warsztatów szkolnych

     

    1. Tadeusz Berr 01.09.1952 - 31.03.1955
    2. Adam Duda 01.04.1955 - 31.08.1963
    3. Wacław Darowski 01.09.1963 - 31.08.1969
    4. Mieczysław Kałużny 01.09.1969 - 31.08.1973
    5. mgr Mirosław Nowicki 01.09.1973 -31.12.1973
    6. mgr inż. Mieczysław Naumowicz 02.01.1974 - 31.10.1992
    7. inż. Piotr Warmuz 01.11.1992 - 30.09.1997
    8. mgr inż. Bogusław Kierus 01.10.1997 - 31.08.2003

     

    IV. Kierownicy internatu

     

    1. Andrzej Preuss 01.02.1952 - 31.08.1955
    2. Mieczysław Pukacki 01.09.1955 - 31.08.1957
    3. Edward Dubowik 01.09.1957 - 03.04.1959
    4. inż. Bolesław Rdzanek 04.04.1959 - 31.08.1972
    5. Marian Maludy 01.09.1972 - 31.08.1977
    6. mgr Barbara Piotrowska 01.09.1977 - 31.12.1977
    7. Tadeusz Turbak 01.01.1978 - 31.08.1978
    8. mgr inż. Marian Maludy 01.09.1978 - 31.08.1988
    9. mgr Witold Klejbach 01.09.1988 - 31.08.1999

     

    V. Kierownicy wydziału kształcenia korespondencyjnego TMR i Zaocznego Technikum Mechanizacji Rolnictwa

     

    1. inż. Jerzy Pucki 01.09.1965 - 31.08.1967
    2. inż. Zbigniew Berdowski 01.09.1967 - 31.08.1988

     

    VI. Kierownicy szkolenia praktycznego

     

    1. mgr inż. Jan Krzyszewski 01.11.1992 - 31.07.1998
    2. mgr inż. Jerzy Barczycki 01.08.1998 - 09.05.2003
    3. mgr inż. Bogusław Kierus 01.09.2013 - 30.11.2014
    4. mgr inż. Waldemar Janusz 01.12.2014