• Oferta edukacyjna

    •  

     NASZA OFERTA

     Rekrutacja CKZiU

      

     Technikum kształcące
     w następujących zawodach:

     1. Technik rachunkowości [NOWOŚĆ]       
     2. Technik informatyk

      Technik informatyk - ciekawy, twórczy , prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.
       
     3. Technik pojazdów samochodowych

      Technik pojazdów samochodowych - kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się spejalistami z dziedziny diagnostyki, naprawy oraz obsługi pojazdów samochodowych.


       
     4. Technik architektury krajobrazu

      Technik architektury krajobrazu - zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy. Do jego zadań należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich.

       
     5. Technik ochrony środowiska

      Technik ochrony środowiska - zawód, który stanowi podstawę funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu i gospodarki, co wynika z prowadzenia polityki ekologicznej państw należących do UE.
       

     Branżowa Szkoła I stopnia 
     kształcąca w zawodach:

     1. Mechanik pojazdów samochodowych

      Branżowa szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych - mechanik to osoba, która posiada szeroką wiedzę z zakresu budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

       
     2. Wielozawodowa

      Branżowa szkoła I stopnia - wielozawodowa - umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku pracy.

       

      

      

     Nasze atuty

     • bogata baza dydaktyczna
      • pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
      • zmodernizowane i wyremontowane warsztaty szkolne,
      • zaplecze sportowe – sale gimnastyczne, kompleks boisk,
     • wyjątkowa - wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna,
     • wieloletnia tradycja w kształceniu młodzieży,
     • brązowy medal w ogólnopolskim rankingu Perspektyw
     • akredytowany ośrodek egzaminacyjny w następujących zawodach:
      • technik pojazdów samochodowych,
      • technik informatyk,
      • technik architektury krajobrazu,
      • technik ochrony środowiska,
      •  mechanik pojazdów samochodowych.
     • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. „B”,
     • przyjazna atmosfera,
     • możliwość udziału w projektach unijnych,
     • wycieczki edukacyjne
       

      

      

      

      

     ZAPRASZAMY!