• Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim

   •  

     

    Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - pdf.

     

    Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich informuje o rozpoczęciu rekrutacji na staż/praktykę zawodową dla uczestników projektu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

    W ramach projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowanego ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich otrzymali m.in. nowe narzędzia i urządzenia do zawodu technik pojazdów samochodowych - 3 samochody, panele dydaktyczne, urządzenia diagnostyczne oraz urządzenia wykorzystywane w zawodach technik architektury i technik ochrony środowiska, a także dwie nowoczesne pracownie informatyczne do zawodu technik informatyk.

     

    AKTUALNOŚCI

     

    Ogłoszenie rekrutacyjne - wrzesień 2020

    Formularz rekrutacyjny - wrzesień 2020

    Ogłoszenie rekrutacyjne - czerwiec 2020

    Formularz rekrutacyjny - czerwiec 2020