• Kiermasz książek

     • Kiermasz książek odbędzie się w auli szkolnej o godzinie 11.15 według harmonogramu:

      • ŚRODA 08.09 - kiermasz dla klas 1 (sprzedają książki klasy 2),
      • CZWARTEK 09.09 - kiermasz dla klas 2 (sprzedają książki klasy 3),
      • PIĄTEK 10.09 - kiermasz dla klas 3 (sprzedają książki klasy 4).
     • Spotkanie z rodzicami

     • Zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną harmonogramem spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 - 09 września tj w czwartek odbędzie się I spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszam.       

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną proponuję następujący porządek spotkania:

      • o godz. 16.30 - w auli szkolnej (gab. 21) - spotkanie rodziców       klas I z dyrektorem i wychowawcami,
      • o godz. 17.00 spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami (w wyznaczonych gabinetach)
      • o godz. 17.15 w gabinecie nr 21 (aula szkoły) - spotkanie dyrektora z wybranymi przedstawicielami klas celem wyboru prezydium Rady Rodziców.  

      Wszystkich rodziców proszę o zachowanie niezbędnych środków ostrożności, (w budynku szkoły należy zasłaniać usta i nos maseczką)                                       

         Z poważaniem                             

      Jerzy Barczycki - dyrektor CKZiU

     • Nowy rok szkolny 2021/2022

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego - 2021/2022 - odbędzie się w najbliższą środę (1 września 2021 r.) o godz. 10.00 na placu apelowaym przed szkołą.

      Zapraszamy. 

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     •    25.06.2021 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Nagrody zostały rozdane, świadectwa odebrane. Najzdolniejsi otrzymali gratulacje i nagrody Starosty Powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Gratulacje!

     • Kompetencje bez granic

     • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ - WABAR w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”

      Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

       

      Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.11.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

       

      Parterami Konsorcjum są:

      Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

      Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

      Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

      Zespół Szkół w Drezdenku,

      Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

       Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

      W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

     • Zmiana planu lekcji i sposobu realizacji zajęć

     • Od 4 maja będzie obowiązywał nowy plan lekcji - dostępny po zalogowaniu na Librus Synergia.

       

      Od 07.05.2021 zmianie ulega
      sposób realizacji zajęć.

      W wybranych klasach zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywać się będą stacjonarnie tj. w gabinetach szkolnych lub warsztatach szkolnych  wg harmonogramu:

      I. Technikum

      • klasa -  I AT - piątek,
      • klasa - I BT - poniedziałek,
      • klasa - II CT - poniedziałek,
      • klasa - II DT - wtorek,
      • klasa - III AT - wtorek,
      • klasa - III BT - wtorek,

      II. Szkoła Branżowa

      • klasa - I AB - czwartek i piątek,
      • klasa - II AB - poniedziałek, wtorek i środa,
      • klasa - II CB - poniedziałek, wtorek i środa,
      • klasa - III AB - poniedziałek, środa, czwartek i piątek.

      Od 17.05.2021 klasy III technikum tj. III AT i III BT wszystkie zajęcia realizują stacjonarnie.

      Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

       

      UWAGA: W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania podstawowych zaleceń sanitarnych oraz do zakrywania nosa i ust maseczkami w trakcie trwania zajęć.

       

     • Zmiana sposobu realizacji zajęć

      1. Od 26.04.2021 zmianie ulega sposób realizacji zajęć w wybranych zawodach.
      2. W wybranych klasach zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywać się będą stacjonarnie tj. w gabinetach szkolnych lub warsztatach szkolnych  wg harmonogramu:

      I. Technikum

      a) klasa -  I AT - technik informatyk i technik pojazdów samochodowych - piątek,

      b) klasa - II CT - technik informatyk - poniedziałek,

      d) klasa - III AT - wtorek,

      e) klasa - III BT - wtorek,

       

      II. Szkoła Branżowa

      a) klasa - I AB – czwartek i piątek,

      b) klasa - II AB - poniedziałek, wtorek i środa,

      c) klasa - II CB – poniedziałek, wtorek i środa,

      d) klasa - III AB – środa, czwartek i piątek.

       

      Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

       

      UWAGA: W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania podstawowych zaleceń sanitarnych oraz do zakrywania nosa i ust maseczkami w trakcie trwania zajęć.

       

      Dyrektor CKZIU

      Jerzy Barczycki

     • Zmiana formy pracy

     • Zmiana formy pracy

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      w Strzelcach Krajeńskich

       

      Na podstawie  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.2)) dyrektor CKZiU ogłasza, co następuje:

       

      1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 25 kwietnia  br.
      2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.
      3.  Organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów branżowych szkół
       I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

       

      2)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366 i 448.

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki

     • Własna firma - Start dla młodych

     • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

      Termin rozpoczęcia rekrutacji - od 07.04.2021 r do 26.04.2021 r. 

       

      Internet: www.miedzyodraabobrem.pl

      E-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl

      Marta Dominik

     • OGŁOSZENIE - przetarg

     • Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich ogłasza przetarg na sprzedaż mienia ruchomego:

       

      1. Piła tarczowa DPSA
      2. Strugarko-wyrówniarka AL. Ne-4
      3. Wiertarka pozioma D-07
      4. Frezarka dolnowrzecionowa FJNe
      5. Strugarko-grubiarka
      6. Przecinarka tarczowa BSA-400
      7. Frezarka pozioma FP-800
      8. Strugarka poprzeczna SZ-400
      9. Tokarka pociągowa TUE-40
      10. Szlifierka dwutarczowa  BSD-1/47

      Więcej szczegółów: BIP CKZiU Strzelce Kraj.

     • Tokarka

     • W naszej szkole systematycznie wzbogacana jest baza dydaktyczna. W dniu 04.03.2021 w dziale obróbki mechanicznej na warsztatach szkolnych zainstalowano nowoczesną tokarkę uniwersalną UNI ATMS 46X270 1500 EDU. Pozwoli to rozwijać wiedzę techniczną oraz praktyczne umiejętności naszych uczniów.

     • Próbny egzamin maturalny

     • W dniach od 03-do 08 marca 2021 odbędą się próbne egzamin maturalne z przedmiotów obowiązkowych według następującego harmonogramu:

       

      1. 03.03.2021 – godz. 9 00 – język polski

      - klasa IV A – gabinet 21 (aula)

      - klasa IV B – gabinet 24

       

      1. 04.03.2021 – godz. 9.00 – matematyka

      - klasa IV A – gabinet 21 (aula)

      - klasa IV B – gabinet 24

       

      1. 05.03.2021 – godz. 9.00 – język angielski

      - klasa IV A – gabinet 22

      - klasa IV B –gabinet 24

       

      1. 08.03.2021 – godz. 14.00 – język niemiecki – gabinet 24

       

      Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości, 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.

      Wszystkich zobowiązuje się do zapoznania z wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania testów diagnostycznych (próbna matura) przesłanych w załączniku.

       

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki