• O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej - galeria zdjęć.

      Rola nauczyciela w przestrzeni wirtualnej oparta jest na kreowaniu, wspieraniu, tworzeniu angażujących aktywności oraz motywowaniu wszystkich uczniów do nauki.

      Jak będzie wyglądało nauczanie w najbliższych tygodniach a może nawet miesiącach?

      Będzie stacjonarne, mieszane czy zdalne?

      Wiemy, że zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostały zawieszone. Uczniowie naszej szkoły realizują podstawę programową w trybie zdalnym.

      Nie można jednak zaprzepaścić naszych dotychczasowych doświadczeń, związanych z edukacją online, nauczaniem na odległość czy też w formie zdalnej.

      Doświadczeń, jakie zdobyliśmy, wniosków, jakie wyciągnęliśmy, refleksji, jakich dokonaliśmy. Są to bardzo ważne wskazówki dla nas w kontekście obecnego roku szkolnego.

      Budowanie poczucia wspólnoty i kształtowanie umiejętności współpracy jest w online tak samo ważne, jak w klasach stacjonarnych, o ile nie ważniejsze. Stwarzając przestrzeń do celowych i konsekwentnych wirtualnych interakcji, możemy pomóc uczniom w utrzymaniu kontaktu i budowaniu relacji nie tylko z nauczycielem, ale także między sobą.

       

      Jarosław Kucharczyk

     • Zmiana formy pracy

     • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      w Strzelcach Krajeńskich

       

      Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
      9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) dyrektor CKZiU ogłasza, co następuje:

      1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.
      2. Zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.
      3. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
      4. W okresie od dnia 09 listopada 2020 r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w CKZiU.
      5. Pracownicy CKZiU nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
      6. Sekretariat w sytuacjach nadzwyczajnych przyjmuje interesantów  w godz. od 8.00 do 12.30, wizytę należy uzgodnić telefonicznie.

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki

     • Czas #zostańwdomu to dobry czas na czytanie

     • Biblioteka szkolna  zachęca do skorzystania z bezpłatnych wersji cyfrowych książek..

       Opublikowane  adresy stron bibliotek cyfrowych oferują darmowy dostęp do szkolnych lektur oraz innych źródeł (wyłącznie legalnych).

      Zachęcamy do skorzystania z nich!

       

      Cyfrowa Biblioteka Polona

      www.polona.pl

      Wolne lektury

      www.wolnelektury.pl

      Internetowa biblioteka, w której zbiorach znajduje się ponad 5000 utworów, w tym wiele lektur szkolnych . Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować

      Narodowe Archiwum Cyfrowe

      www.nac.gov.pl

      Zakład Narodowy im. Ossolińskich

      www.ossolineum.pl

      Międzynarodowe biblioteki cyfrowe

      World Digital Library

      www.wdl.org/en/

      Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

      Europeana

      www.europeana.eu

      Europejska Biblioteka Cyfrowa ma na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Umożliwia dostęp do ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych krajów Europy

      IntraText Digital library

      www.intratext.com/1/

      Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

      Project Gutenberg

      http://www.gutenberg.org

      Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.

       

       

      Pełną listę bibliotek cyfrowych znaleźć można na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych pod linkiem fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla.

       

      Gotowczyc Jolanta

     • Maseczki i dezynfekcja rąk

     • Przypominamy, że na terenie szkoły, korytarzach oraz przestrzeniach wspólnych istnieje obowiązek noszenia prawidłowo założonej maseczki oraz dezynfekcji rąk w szkole.

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       

      PRZEWODNICZĄCY:

      Kacper Styczeń kl. III AT

       

      ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

      Michał Sopielewski kl. III AT

       

      KRONIKARZ:

      Natalia Bejenka kl. II DT

      OPIEKUNOWIE:

      mgr Justyna Turek

      mgr Magdalena Rutkowska

       

      Harmonogram imprez organizowanych przez SU:

      1. Kiermasz książek

      2. Pasowanie na ucznia CKZiU

      3. Organizacja zdjęć klasowych

      4. "Mamy Talent" - konkurs międzyszkolny

      5. Mikołajki

      6. Walentynki

      7. Dzień Kobiet

      8. Pierwszy Dzień Wiosny

      Harmonogram może ulec zmianie zgodnie z potrzebami. Informacje na temat przebiegu poszczególnych imprez, recenzje, komentarze, uwagi i ogłoszenia, znajdują się na facebook'u.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • We wtorek, dn. 01 września 2020 roku, na placu apelowym przed szkołą, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021.

      Dyrektor CKZiU, mgr inż. Jerzy Barczycki, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą naszym uczniom dużo radości, satysfakcji z nauki tudzież zadowolenia z rozwoju własnych osobowości.

      W poczet uczniów przyjęto grono pierwszaków, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie.

      Niechaj nowy rok szkolny przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych pozytywnych i ciekawych działań.

      Jarosław Kucharczyk