• Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej 11-osobowej Chłopców

     • W dniu 11.10.2021r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej 11-osobowej. W zawodach uczestniczyło ponad 50-ciu reprezentantów szkół ponadpodstawowych z Drezdenka i Strzelec Krajeńskich. Po zaciętej i sportowej rywalizacji najlepszymi okazali się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich. Drugie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół w Drezdenku, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich. Zawody zakończyły się poczęstunkiem dla wszystkich zawodników oraz uroczystym wręczeniem pucharów i nagród uczestnikom turnieju przez starostę powiatu strzelecko-drezdeneckiego Bogusława Kierusa oraz dyrektora CKZiU w Strzelcach Krajeńskich Jerzego Barczyckiego.

      Ze sportowym pozdrowieniem

      Organizatorzy

     • Dzień Edukacji Narodowej


     • Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły Pan Jerzy Barczycki wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody. Oprócz części oficjalnej, odbyła się także część artystyczna przygotowana przez naszych uczniów.

      Gratulacje dla nagrodzonych i serdeczne podziękowania dla tych co przygotowali dzisiejszą uroczystość :)

     • Młodzieżowa Rada Powiatu w Drawieńskim Parku Narodowym

     • Dnia 11.10.2021 odbył się wyjazd Młodzieżowej Rady Powiatu do Drawieńskiego Parku Narodowego. W Nadleśnictwie Głusko uczniowie dowiedzieli się wiele cennych informacji na temat lasów i ich mieszkańców. Zobaczyli elektrownię wodną i inne piękne miejsca na terenie Parku.

                                                                 opiekun

     • Bóbr Map II

     • W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w konkursie Bóbr-Map II.

      Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka.

      Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 17 uczniów, z różnych klas technikum.

      Najlepszymi okazali się:

      1. Dawid Krzyszewski (55 punktów) z klasy I AT
      2. Kacper Szymański (40 punktów) z klasy IV AT
      3. Wiktor Zajkowski z klasy I AT i Gracjan Kluka z klasy IV AT (37,5 )​​​​​​​
     • Wizyta zawodoznawcza w Stacji Uzdatniania Wody i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Choszcznie

     • W dniu 01  października klasa  IV Technikum Ochrony Środowiska odwiedziła SUW  i Miejską  Oczyszczalnię Ścieków  w Choszcznie. W czasie wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczyć urządzenia w ciągu technologicznym, skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistością. W stacji cały proces jest zautomatyzowany, a do dezynfekcji nie używa się chloru. Przeprowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody, nowa linia technologiczna, w tym układy napowietrzania, odgazowywania i dezynfekcji sprawiły, że Choszczno ma dziś najlepszą wodę w województwie zachodniopomorskim.

      Ta inwestycja kosztowała około 8,5 miliona złotych. Dodatkowo mieliśmy okazję nową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia jest mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem osadu czynnego. Zobaczyliśmy poszczególne etapy oczyszczania mechanicznego i biologicznego wraz z zagospodarowaniem osadu nadmiernego,  z którego produkowany jest ulepszacz glebowy. Koszt inwestycji to ok. 40 mln zł.  Po zakładzie oprowadzali nas pan Paweł Gałwa- zastępca kierownika Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji oraz pan Marcin Zimmer- technolog.       

      Składamy serdeczne podziękowania panom, którzy z pasją opowiadali nam o pracy zakładów oraz dyrektorowi CKZiU za wsparcie finansowe, które umożliwiło nam wizytę zawodoznawczą.  

           Nowa galeria Wizyta zawodoznawcza w Stacji Uzdatniania Wody i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Choszcznie została dodana do albumu fotograficznego

                                                                                                                                     Katarzyna Skwirut

     • Uczniowie CKZiU w Młodzieżowej Radzie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego

     • W środę 29.09.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyła się I Sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu 2021-2023.

      W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kubasik, Starosta Bogusław Kierus oraz opiekun Młodzieżowej Rady wicestarosta Paweł Antczak. Uczniowie odebrali gratulacje i zaświadczenia o wyborze na radnego.

      W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu I kadencji Pan Michał Sopielewski i Bartłomiej Jędrzejczak, którzy podsumowali działania Młodzieżowej Rady w poprzedniej kadencji.

      Podczas sesji Radni wybrali w tajnych wyborach Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu. Sekretarzem Młodzieżowej Rady została nasza uczennica Izabela Denkowska.

      Gratulacje!!!

       

      Nowa galeria Młodzieżowa Rada Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego została dodana do albumu fotograficznego