• Pasowanie na ucznia

     •          Uczniowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla uczniów klas pierwszych konkurencje i zabawy z okazji „Pasowania na ucznia”. Pierwszaki powtórzyli przysięgę, odpowiedzieli na liczne pytania i przy tym dobrze się bawili.

      Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, wszyscy uczniowie klas pierwszych zostali mianowani pełnoprawnymi uczniami CKZiU 😊  

      Nowa galeria Pasowanie na ucznia została dodana do albumu fotograficznego

                                                                                                            Opiekun SU

     • Remont warsztatów

     • Od kilku lat trwa i przechodzi kolejne etapy proces rozbudowy bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich. Jednym z bardzo ważnych celów tego procesu jest modernizacja warsztatów szkolnych – na miarę XXI wieku. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, dyrektor CKZiU wraz z zespołem zarządzającym długo zabiegał  o środki na ten cel.

      W wyniku długotrwałych dyskusji z głównym koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
      W POWIECIE STRZELECKO –DREZDENECKIM” –
      Panią Edytą Sałatką, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej  Górze o wyrażenie zgody na sfinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy projektu.

      Wniosek uzyskał akceptację i 3 sierpnia rozpoczął się w kapitalny remont warsztatów szkolnych. W trakcie prac remontowych wykonane zostaną prace malarskie oraz wymianie ulegnie posadzka w hali główne warsztatów i w trzech pracowniach.

      Artykuł (.PDF, 648 KB)

      Nowa galeria Remont warsztatów została dodana do albumu fotograficznego

     • Kiermasz książek

     • Kiermasz książek odbędzie się w auli szkolnej o godzinie 11.15 według harmonogramu:

      • ŚRODA 08.09 - kiermasz dla klas 1 (sprzedają książki klasy 2),
      • CZWARTEK 09.09 - kiermasz dla klas 2 (sprzedają książki klasy 3),
      • PIĄTEK 10.09 - kiermasz dla klas 3 (sprzedają książki klasy 4).
     • Spotkanie z rodzicami

     • Zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną harmonogramem spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 - 09 września tj w czwartek odbędzie się I spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszam.       

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną proponuję następujący porządek spotkania:

      • o godz. 16.30 - w auli szkolnej (gab. 21) - spotkanie rodziców       klas I z dyrektorem i wychowawcami,
      • o godz. 17.00 spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami (w wyznaczonych gabinetach)
      • o godz. 17.15 w gabinecie nr 21 (aula szkoły) - spotkanie dyrektora z wybranymi przedstawicielami klas celem wyboru prezydium Rady Rodziców.  

      Wszystkich rodziców proszę o zachowanie niezbędnych środków ostrożności, (w budynku szkoły należy zasłaniać usta i nos maseczką)                                       

         Z poważaniem                             

      Jerzy Barczycki - dyrektor CKZiU