• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     •    25.06.2021 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Nagrody zostały rozdane, świadectwa odebrane. Najzdolniejsi otrzymali gratulacje i nagrody Starosty Powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Gratulacje!

     • Kompetencje bez granic

     • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ - WABAR w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”

      Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

       

      Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.11.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

       

      Parterami Konsorcjum są:

      Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

      Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

      Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

      Zespół Szkół w Drezdenku,

      Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

       Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

      W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, t. mechanik, t. pojazdów samochodowych, t. ekonomista, t. architektury krajobrazu, (w Vitalis) i t. hotelarstwa( w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).