• O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej

     • O roli nauczyciela w przestrzeni wirtualnej - galeria zdjęć.

      Rola nauczyciela w przestrzeni wirtualnej oparta jest na kreowaniu, wspieraniu, tworzeniu angażujących aktywności oraz motywowaniu wszystkich uczniów do nauki.

      Jak będzie wyglądało nauczanie w najbliższych tygodniach a może nawet miesiącach?

      Będzie stacjonarne, mieszane czy zdalne?

      Wiemy, że zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostały zawieszone. Uczniowie naszej szkoły realizują podstawę programową w trybie zdalnym.

      Nie można jednak zaprzepaścić naszych dotychczasowych doświadczeń, związanych z edukacją online, nauczaniem na odległość czy też w formie zdalnej.

      Doświadczeń, jakie zdobyliśmy, wniosków, jakie wyciągnęliśmy, refleksji, jakich dokonaliśmy. Są to bardzo ważne wskazówki dla nas w kontekście obecnego roku szkolnego.

      Budowanie poczucia wspólnoty i kształtowanie umiejętności współpracy jest w online tak samo ważne, jak w klasach stacjonarnych, o ile nie ważniejsze. Stwarzając przestrzeń do celowych i konsekwentnych wirtualnych interakcji, możemy pomóc uczniom w utrzymaniu kontaktu i budowaniu relacji nie tylko z nauczycielem, ale także między sobą.

       

      Jarosław Kucharczyk

     • Zmiana formy pracy

     • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

      w Strzelcach Krajeńskich

       

      Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
      9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) dyrektor CKZiU ogłasza, co następuje:

      1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.
      2. Zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.
      3. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
      4. W okresie od dnia 09 listopada 2020 r. do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów w CKZiU.
      5. Pracownicy CKZiU nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
      6. Sekretariat w sytuacjach nadzwyczajnych przyjmuje interesantów  w godz. od 8.00 do 12.30, wizytę należy uzgodnić telefonicznie.

       

      Dyrektor CKZiU

      Jerzy Barczycki