• Zmiana sposobu realizacji zajęć

      1. Od 26.04.2021 zmianie ulega sposób realizacji zajęć w wybranych zawodach.
      2. W wybranych klasach zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywać się będą stacjonarnie tj. w gabinetach szkolnych lub warsztatach szkolnych  wg harmonogramu:

      I. Technikum

      a) klasa -  I AT - technik informatyk i technik pojazdów samochodowych - piątek,

      b) klasa - II CT - technik informatyk - poniedziałek,

      d) klasa - III AT - wtorek,

      e) klasa - III BT - wtorek,

       

      II. Szkoła Branżowa

      a) klasa - I AB – czwartek i piątek,

      b) klasa - II AB - poniedziałek, wtorek i środa,

      c) klasa - II CB – poniedziałek, wtorek i środa,

      d) klasa - III AB – środa, czwartek i piątek.

       

      Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

       

      UWAGA: W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania podstawowych zaleceń sanitarnych oraz do zakrywania nosa i ust maseczkami w trakcie trwania zajęć.

       

      Dyrektor CKZIU

      Jerzy Barczycki