• SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       

      PRZEWODNICZĄCY:

      Kacper Styczeń kl. III AT

       

      ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

      Michał Sopielewski kl. III AT

       

      KRONIKARZ:

      Natalia Bejenka kl. II DT

      OPIEKUNOWIE:

      mgr Justyna Turek

      mgr Magdalena Rutkowska

       

      Harmonogram imprez organizowanych przez SU:

      1. Kiermasz książek

      2. Pasowanie na ucznia CKZiU

      3. Organizacja zdjęć klasowych

      4. "Mamy Talent" - konkurs międzyszkolny

      5. Mikołajki

      6. Walentynki

      7. Dzień Kobiet

      8. Pierwszy Dzień Wiosny

      Harmonogram może ulec zmianie zgodnie z potrzebami. Informacje na temat przebiegu poszczególnych imprez, recenzje, komentarze, uwagi i ogłoszenia, znajdują się na facebook'u.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • We wtorek, dn. 01 września 2020 roku, na placu apelowym przed szkołą, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021.

      Dyrektor CKZiU, mgr inż. Jerzy Barczycki, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy szkoły życzą naszym uczniom dużo radości, satysfakcji z nauki tudzież zadowolenia z rozwoju własnych osobowości.

      W poczet uczniów przyjęto grono pierwszaków, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie.

      Niechaj nowy rok szkolny przyniesie jak najlepsze wyniki i będzie inspiracją do dalszych pozytywnych i ciekawych działań.

      Jarosław Kucharczyk