• Rekrutacja w trybie zaocznym - KKZ

    • KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

     Co to jest KKZ ?

     Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

     • uzupełnienie swojego wykształcenia
     • zdobycie nowego zawodu
     • udoskonalenie swoich umiejętności
     • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

     Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według określonego programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie wybranej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

     KKZ - więcej informacji

     Podanie

      

     Podania należy przesyłać drogą elektroniczną
     do sekretariatu szkoły na adres
     zsckustrzelce@op.pl