• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

   • Organizacja roku szkolnego

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Terminy

    1.  

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    01 września 2022 r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2022 r.

    1.  

    Ferie zimowe

    30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 – 11 kwietnia 2023 r.

    1.  

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

    28 kwietnia 2023 r.

    1.  

    Egzamin maturalny

    04 - 23.05.2023 r.

    1.  

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

     • Etap pisemny

     

     • Etap praktyczny

    10 - 14 stycznia 2023 r.

    02 - 07 czerwca 2023 r.

     

    09 stycznia 2023 r.

    16 - 19 stycznia 2023 r.

    01 czerwca 2023 r.

    12 - 19 czerwca 2023 r.

    1.  

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     

     

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy zajęć warsztatowych)

     

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (dotyczy tylko zajęć warsztatowych)

     

     

     

    31 października 2022 r.

    2 maja 2023 r.

     

     

    4, 5, 8 maja 2023 r.

     

     

     

    12 - 14 czerwca 2023 r.

     

    1.  

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    23 czerwca 2023r.

    1.  

    Ferie letnie

    24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

    1.  

    Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

    21, 22 sierpnia 2023 r.

    1.  

    Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

    22 – 23 sierpnia 2023 r.