• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

   • 1.

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    01.09.2020r. godz. 0800

    2.

    Przerwa świąteczna

    23. - 31.12.2020r.

    3.

    Matura próbna

    Terminy zostaną ustalone

     

    4.

    Ferie zimowe

    15.02.2021r.  - 28.02.2021r.

    5.

    Przerwa świąteczna

    01.04 - 06.04.2021r.

    6.

    Praktyka zawodowa klasy II THB

    10.05 - 04.06.2021r.

    7.

    Semestry w roku szkolnym 2020/2021

     

              Klasy III LO, IV THB  I Semestr 

                                                   II Semestr

          

            Pozostałe klasy LO, T, BSIS

                                                    I Semestr

                                                   II Semestr

     

     

    01.09.2020r. do 13.12.2020r.

    14.12.2020r. do 30.04.2021r.

     

     

    01.09.2020r. do 17.01.2021r.

    18.01.2021r. do 25.06.2021r.

    8.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III LO i IV THB

     

    30.04.2021r. (godzina zostanie ustalona)

    9.

    Maturalne egzaminy ustne

    07.05. - 20.05.2021r.

    10.

    Maturalne egzaminy pisemne

    04.05. - 20.05. 2021r.

    11.

    Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

    Sesja zimowa styczeń - luty

    Sesja letnia czerwiec - lipiec

    Terminy ustali OKE

    12.

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy

    - 04.05, 05.05, 06.05, 07.05.2021 r. (matura)

    - 04.01 oraz 05.01.2021r.

    "Drzwi otwarte" data zostanie ustalona.

    13.

    Dzień sportu szkolnego

    Data zostanie ustalona

    14.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych pozostałych klas

    25.06.2021r.

    15.

    Wywiadówki

    W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

     

    16.

    Badanie wyników nauczania w klasach:

     

                                        I diagnoza wstępna + zaległa z poprzedniego roku szkolnego

     

                                       II diagnoza końcoworoczna

     

     

    Wrzesień, październik - wg ustaleń

     

     

    Maj, czerwiec - wg ustaleń

    17.

    Składki: Ubezpieczenie NW młodzieży

     

                   Rada rodziców

    Po wywiadówce

     

    Po wywiadówce

    18.

    Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

    23 – 27.08.2021r. godz. 900

    19.

    Ferie letnie

    28.06 - 31.08.2021r.