• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

   • Organizacja roku szkolnego

    Lp.

    Wyszczególnienie

    Terminy

    1.  

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    01 września 2020 r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 -31 grudnia 2020 r.

    1.  

    Ferie zimowe

    15 lutego – 28 lutego 2021 r.

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    01 – 06 kwietnia 2021 r.

    1.  

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

    30 kwietnia 2021 r.

    1.  

    Egzamin maturalny

    4 – 22 maja 2021 r.

    1.  

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

     • Etap pisemny

     

     • Etap praktyczny

     

     

    12 stycznia 2021 r.

    22 czerwca 2021 r.

    styczeń 2021 r.

    czerwiec 2021 r.

    1.  

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    - dni ustawowo wolne

     

     

     

    -  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     

     

     

     

     

     

    1 i 6 stycznia 2021 r.

    03 czerwca 2021 r.

     

     

    4 czerwca 2021 r.

    4,5, 12 stycznia 2021 r.

    4,5,6, maja 2021 r.

    22 czerwca 2021 r.

     

    1.  

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    25 czerwca 2021r.

    1.  

    Ferie letnie

    26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

    1.  

    Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

    23- 24 sierpnia 2021r. (cz. ustna)
    24 sierpnia 2021r. (cz. pisemna)

    1.  

    Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne

    23-24 sierpnia 2021r.