• Warsztaty ekologiczne

      W dniach 10 listopada i 13 grudnia uczniowie klas Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyli w warsztatach edukacji recyklingowej . Warsztaty zorganizowane przez Ekolandię.edu z Wrocławia. Spotkanie, to inspiracja dla naszych uczniów do działania i zdobywania wiedzy w zakresie zasady 3R (reduce, reduce, recycle) oraz zasady 5R.

     • STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW!

      14 grudnia 2021r. naszym uczniom wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku szkolnym dyplom z rąk dyrektora Jerzego Barczyckiego i jego zastępcy Agnieszki Florczak odebrali Michał Sopielewski z klasy 4 AT i Dominik Sulej z klasy 2BT. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli również wychowawcy - Magdalena Rutkowska i Marek Biesiada.

     • UROCZYSTE OTWARCIE WARSZTATÓW SZKOLNYCH CKZiU

      1 grudnia 2021 w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyna, Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy, Dyrektora Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Arkadiusza Dąbrowskiego, Starosty Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego Bogusława Kierusa, Wicestarosty Pawła Antczaka, Burmistrza Strzelec Kraj. Mateusza Federa, Burmistrza Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej, Wójta Zwierzyna Karola Neumanna, Z-ca Wójta Zwierzyna Marka Halasza, Z-ca wójta Starego Kurowa Łukasza Węglarza, Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Kubasika, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Leszeka Nowaka, Skrabnika Powiatu Jaceka Antropika, członków zarządu powiatu Zygmunta Lemiesza i Tadeusza Bednarczuka, radnych rady powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz pracowników merytorycznych Starostwa nastąpiło uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych po gruntownym remoncie współfinansowanym ze środków Europejskiego Fund

  • Partnerzy

   • Powiat strzelecko-drezdenecki
   • Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • KOWEZiU
   • OKE Poznań
   • Eurodoradztwo Polska
   • Pasja Informatyki
   • Kwalifikacje w zawodzie
   • Wyższa Szkoła Gospodarki w Słupsku
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Nasz Facebook

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Album fotograficzny

    brak danych
  • Kalendarz

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej